KINGSMAN(ZHANGJIAGANG)MECHANICAL AND EQUIPMENT CO.,LTD
Công ty
Sản phẩm
Máy thổi đùn
Máy thổi nhựa HDPE
Jerry có thể thổi máy
Máy thổi khuôn đôi
Máy thổi nhựa trống
Máy thổi tự động
Máy thổi khí tích lũy
Máy thổi nhiều lớp
Máy thổi nước bể
Khuôn chai nhựa
Khuôn ép
Máy làm mặt nạ tự động